De ziekte van Pierce

De ziekte van Pierce (Pierce's disease) is al lang bekend in Californië, maar vormde geen echte bedreiging voor de Amerikaanse wijngaarden. Sinds de ontdekking van een nieuwe overbrenger, een insect met de naam glassy-winged sharpshooter, zijn de Amerikaanse autoriteiten echter reeds een tijd hoogst ongerust geworden over de toenemende verspreiding ervan.

De ziekte van Pierce

Pierce's disease wordt veroorzaakt door een bacterie, Xylella fastidiosa, die wanneer ze zich op de wijnstok ontwikkelt, bepaalde vaten in het hout verstopt doen raken en daardoor zeer snel de dood van de stok tot gevolg heeft. Deze bacterie werd tot voor kort enkel verspreid door krekeltjes die slechts over heel korte afstanden kunnen vliegen. Hierdoor was er nauwelijks enige verspreiding. De nieuwe overbrenger kan helaas veel verder vliegen en kan zich voeden en voortplanten op talrijke gewassen, zoals amandelbomen, luzerne, citrus en andere fruitbomen, alsmede eucalyptusbomen.
Momenteel is de aanwezigheid van de sharpshooter enkel in het zuiden van Californië vastgesteld, maar de andere counties in de staat - waaronder de noordelijke met de beste wijngaarden - lopen eveneens groot risico aangezien het insect zich bliksemsnel verspreidt. De bacterie schijnt evenwel niet tegen de lagere temperaturen in het noorden te kunnen, maar er is altijd wel de mogelijkheid van een mutatie. Waakzaamheid is derhalve geboden.
 

Symptomen

Door de vaten van het hout aan te tasten blokkeert de bacterie van Pierce's disease de waterhuishouding van de plant, wat onverbiddelijk leidt tot het uitdrogen van de bladeren. Deze verkleuren en vallen uiteindelijk af. De druiven ondergaan hetzelfde lot en hebben grote moeite om een voldoende mate van rijpheid te bereiken. De dood van de stok zelf volgt na 1 tot 5 jaar, afhankelijk van het ras.
 

Inzet van grote maatregelen

De Amerikaanse autoriteiten hebben de grootst mogelijke middelen ingezet bij de controle van transporten van planten en druiven. Ook hebben ze een gericht onderzoeksprogramma opgezet, waarbij genetisch gemodificeerde druivenstokken bijzondere aandacht krijgen. Ondertussen is een Mexicaanse wespensoort losgelaten op de wijngaarden. Deze zou in staat moeten zijn de populatie van de glassy-winged sharpshooter te decimeren.

Pierce's disease

En in Europa?

Ook al zijn naar het voorbeeld van de phylloxera uit Amerika de nodige ziektes naar het Europese continent uitgevoerd, Pierce's disease lijkt zich te beperken tot de wijngaarden van Californië. Toch is ook hier waakzaamheid geboden. Deze ziekte, die ook fruit en sierbomen aantast, kan namelijk in Europa terechtkomen via planten die door particulieren worden meegenomen. Volgens sommigen zou de bacterie al opgedoken zijn in wijngaarden in Oost-Europa...